ent59

สามารถยื่นความจำนงได้ที่ www.bangkok2.org (เว็บรับสมัครของ สพม.2)

นักเรียน ม.1 ที่ต้องการสมัครห้องเรียนพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ (Mini English Program) สามารถยื่นความจำนงได้ระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2559 และมาสมัครในวันตามตารางด้านบน

นักเรียน ม.1 ที่ต้องการสมัครห้องเรียนปกติ สามารถยื่นความจำนงได้ระหว่างวันที่ 12-24 มีนาคม 2559

นักเรียน ม.4 ที่ต้องการสมัครเรียน ไม่ต้องยื่นความจำนงค์ผ่านเว็บไซต์ ให้มาสมัครในวันตามตารางด้านบน