ประกาศ !!!

โรงเรียนเทพลีลา รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ 1 อัตรา เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. ทุกสาขา
2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
3. มีความเสียสละ ในการทำงาน

รับสมัครถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ http://www.tepleela.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.
สอบถามข้อมูล และสมัคร ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0-2318-0625 ต่อ 105

ดาวน์โหลดรายระเอียดทั้งหมดคลิกด้านล่าง (PDF)