กำหนดลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 (ระบบเปิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.)
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์โรงเรียนเทพลีลา

Document page 0011.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ชุด A , ชุด B , ชุด C , ชุด D
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ชุด E , ชุด F , ชุด G , ชุด H
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ชุด I , ชุด J , ชุด K , ชุด L
ให้เลือกชุดกิจกรรมที่สนใจ > เลือกลำดับกิจกรรมที่ต้องการเรียน
(ตัวอย่าง เลือกชุด A ต้องการเรียน A3 ก่อนให้ลงทะเบียนที่รหัส A3 การหมุนฐานคือ A3 > A1 > A2) 

.
รายชื่อกิจกรรม : https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soeGVCU3hBdEJJXzQ

.
.. หมายเหตุ ..
*** นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ได้เพียงคนละ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น เรียนเป็นฐานตามชุดกิจกรรมที่ตนเองเลือก **** 
***หากนักเรียนคนใดลงทะเบียนหลายกิจกรรม ถือว่าการลงทะเบียนทั้งหมดเป็นโมฆะ**** 
... ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ ... นักเรียนควรตัดสินใจให้ถี่ถ้วนก่อนทำการลงทะเบียน 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา