โรงเรียนเทพลีลา รับสมัคร ม.1 โครงการ Mini English Program รอบ2

    

สมัครวันนี้  - 22  มีนาคม 2560
สอบ 23 มีนาคม 2560 
ประกาศผล รายงานตัว 24 มีนาคม 2560
 

ติดต่อ สำนักงาน MEP โทร 085-346-3905,085-686-0648,081-802-3490

Mini English Program คือ การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์