โรงเรียนเทพลีลา รับสมัคร ม.1 โครงการ Mini English Program

โรงเรียนเทพลีลา รับสมัคร ม.1 โครงการ Mini English Program

     รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

     สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2560

     ประกาศผล 9 มีนาคม 2560

     รายงานตัว ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2560

     มอบตัวภายในวันที่ 8 เมษายน 2560

ติดต่อ สำนักงาน MEP โทร 085-346-3905,085-686-0648,081-802-3490

Mini English Program คือ การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์