ประกาศ !!!

โรงเรียนเทพลีลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทุกสาขา

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Internet

3. มีความเสียสละ การทำงานก่อนเวลา – หลังเวลาราชการ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

รับสมัคร วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เว้นวันหยุดราชการ

สัมภาษณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

สอบถามข้อมูล และสมัคร ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร 0-2318-0625 ต่อ 105

quota2560 1

กรอกข้อมูลออนไลน์ > ยื่นใบสมัครที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
https://drive.google.com/file/d/0BwRuKA4RA7sobDh0bnlKdGRmOWc/view?usp=sharing

 

โรงเรียนเทพลีลา รับสมัคร ม.1 โครงการ Mini English Program

โรงเรียนเทพลีลา รับสมัคร ม.1 โครงการ Mini English Program

     รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

     สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2560

     ประกาศผล 9 มีนาคม 2560

     รายงานตัว ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2560

     มอบตัวภายในวันที่ 8 เมษายน 2560

ติดต่อ สำนักงาน MEP โทร 085-346-3905,085-686-0648,081-802-3490

Mini English Program คือ การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเทพลีลา รับสมัคร ม.1 โครงการ Mini English Program รอบ2

    

สมัครวันนี้  - 22  มีนาคม 2560
สอบ 23 มีนาคม 2560 
ประกาศผล รายงานตัว 24 มีนาคม 2560
 

ติดต่อ สำนักงาน MEP โทร 085-346-3905,085-686-0648,081-802-3490

Mini English Program คือ การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

Tepleela School

Urgently Required 5 Foreign Teachers

Regular Program : 2 Positions

Mini English Program : 3 Positions

If you are interested in applying for this opportunity, please submit your resume or CV, cover letter and salary requirements.  All submissions will be evaluated and interviews will be conducted for those applicants who most strongly fit our needs. No phone calls please

Contact: E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.