ลำดับโรงเรียนเว็บไซต์
1 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ www.mps.ac.th
2 พุทธจักรวิทยา www.buddhajak.ac.th
3 พระโขนงพิทยาลัย www.prakanong.ac.th
4 วชิรธรรมสาธิต www.wt.ac.th
5 นนทรีวิทยา www.nonsi.ac.th
6 เจ้าพระยาวิทยาคม www.chaopraya.ac.th
7 สุรศักดิ์มนตรี www.surasak.ac.th
8 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม www.kunnatee.ac.th/
9 วัดสุทธิวราราม www.suthi.ac.th
10 ยานนาเวศวิทยาคม www.yn.ac.th
11 สตรีศรีสุริโยทัย www.suriyothai.ac.th
12 ปทุมคงคา WWW.patumkongka.ac.th
13 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ www.sainampeung.ac.th
14 มัธยมวัดธาตุทอง www.mtt.ac.th
15 สิริรัตนาธร www.SRT.AC.TH
16 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน Http://www.rsb.ac.th
17 บางกะปิ www.bangkapi.ac.th
18 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ http://www.sstb.ac.th
19 มัธยมวัดหนองจอก school.bed.go.th
20 เทพลีลา www.tepleela.ac.th
21 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ http://www.sbp.ac.th
22 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ Bodin4.ac.th
23 มัธยมวัดบึงทองหลาง www.thonglang.ac.th
24 พรตพิทยพยัต www.prot.ac.th
25 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า sss
26 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง www.rsl.ac.th
27 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ www.chanhun.ac.th
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา www.tupr.ac.th
29 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร http://www.nmk.ac.th
30 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ www.bodin2.ac.th
31 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ www.bps.ac.th
32 หอวัง www.horwang.ac.th
33 สารวิทยา www.srv.ac.th
34 ราชดำริ www.rd.ac.th
35 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ www.tup.ac.th
36 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง www.donschool.ac.th
37 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) http://deocitiex.com/se
38 ดอนเมืองจาตุรจินดา www.dmj.ac.th
39 ลาดปลาเค้าพิทยาคม http://lpp.ac.th
40 สตรีวิทยา ๒ www.sw2.ac.th
41 ราชวินิตบางเขน sss
42 ฤทธิยะวรรณาลัย www.rittiya.ac.th
43 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ http://school.obec.go.t
44 ศรีพฤฒา www.sts.ac.th
45 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า www.tun.ac.th
46 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ntun
47 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) www.bodin.ac.th
48 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา www.bodin3.ac.th
49 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย sss
50 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ http://www.nmrsw2.ac.th
51 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ www.tusw.ac.th/
52 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ tupp.ac.th