ที่อยู่:
โรงเรียนเทพลีลา Tepleela School
เลขที่ 281 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทร. 0-2318-0625 , 0-2318-0666 โทรสาร 0-2314-1729 , 0-2318-4617

admin@tepleela.ac.th,tepleela.school@gmail.com
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย
โทรศัพท์:
0-2318-0625 , 0-2318-0666
โทรสาร:
0-2314-1729 , 0-2318-4617
http://www.tepleela.ac.th
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก